Over elsenga.org

Foto: ferrie = differentieel

Foto: ferrie = differentieel

Als human process manager ontwikkelt, begeleidt en adviseert elsenga.org professionaliseringsprocessen in kleine en middelgrote organisaties.

Waarom.
Professionaliseren zorgt ervoor dat een organisatie flexibel blijft, maar tegelijkertijd ook beheersbaar. Professionaliseren betekent ook het combineren van de aandacht voor interne zaken met de aandacht voor de externe omgeving.
Bij professionaliseren gaat het om leren, ontwikkelen en autonomie. Belangrijke succesfactoren, die medewerkers langer en effectiever inzetbaar houden voor de organisatie.

Voor wie.
Kleine en middelgrote organisaties hebben wel de behoefte, maar vaak niet de (financiele) middelen, kennis of ervaring in huis om zich bezig te houden met het professionaliseren van hun eigen medewerkers. elsenga.org kan hierin belangrijke ondersteuning bieden.

De door elsenga.org ontwikkelde instrumenten bieden een goede oplossing om als organisatie zélf een professionaliseringsproces in gang te zetten en te onderhouden. Of om het ontwikkelde traject eventueel door elsenga.org uit te laten voeren.

Hoe.
elsenga.org ontwikkelt professionaliseringstrajecten en -instrumenten op maat. Jarenlange opgebouwde ervaring zorgt ervoor dat elsenga.org kan putten uit een breed scala aan ervaring, kennis, technieken, instrumenten en contacten uit diverse denkwerelden. Hiermee wordt uiteindelijk een passend traject opgesteld.

Wanneer.
Zodra er in de organisatie behoefte is aan ondersteuning bij of vragen zijn over vernieuwing en/of verbetering van de kwaliteit van medewerkers en hun werkzaamheden.