Beoordeling

Tickets

Foto: Tickets – 2012 ferrie = differentieel Creative Commons BY-NC-SA 3.0 http://dailym.net

Deze weken heb ik weer diverse afstudeergesprekken met deeltijd-studenten. Volwassen mannen en vrouwen die naast hun baan ook een hbo-studie proberen af te ronden. De afstudeergesprekken waar ik bij betrokken ben gaan over het beoordelen van hun persoonlijke ontwikkeling in hun werk in de afgelopen jaren. Alhoewel alle beoordelingscriteria keurig zijn vastgelegd, vraag ik mij regelmatig toch af wat we nu precies aan het beoordelen zijn.

Mijn mede-assessor en ik zaten te wachten op onze volgende studente. Ze was te laat voor haar gesprek. Toen ze eindelijk arriveerde, deden wij een gok: problemen met het openbaar vervoer? Ze knikte, nam plaats, legde haar documenten voor zich en keek ons open en geconcentreerd aan. Ze leek totaal niet van slag door haar vertraging, waardoor we gelijk over konden gaan naar de inhoud van het gesprek. Hierin zouden wij haar beoordelen op haar proactieve houding, haar visie en strategisch denken, haar durf en daadkracht, zelfreflectie, samenwerken en zo nog een hele trits aan vaardigheden. Om een goed beeld van haar te krijgen vroegen wij haar eerst naar haar achtergrond. Het was duidelijk dat zij niet uit Nederland kwam, alhoewel ze accentloos Nederlands sprak.

Zeven jaar geleden, op haar 15e, was zij met haar zus Afrika ontvlucht en hier terecht gekomen. Na enige tijd werd haar asielaanvraag gehonoreerd. Maar haar zus moest terug naar land van herkomst. Dit betekende voor haar een enorm gemis, maar zonder daar emotioneel over te doen vertelde ze hoe zij zich de Nederlandse cultuur en taal had eigen gemaakt, met welke vasthoudendheid zij haar studies heeft gevolgd en hoe zij hier een definitief bestaan heeft weten op te bouwen.
Geheel volgens de procedure moesten wij haar daarna vragen stellen over haar persoonlijke ontwikkeling in haar werk. Het voelde voor mij en mijn collega enigszins ongemakkelijk. En toch deden we het. Ook voor haar, want ze had zich bijzonder goed voorbereid.

Aan het einde van het gesprek gingen mijn collega en ik in overleg over de uitslag van dit assessment. Het was duidelijk dat zij voor een aantal vaardigheden nog te weinig werkervaring had. Maar we wilden dit niet eens serieus in overweging nemen. Met haar levensverhaal, haar ontroerende ambities en uiterst professionele uitstraling had zij diepe indruk op ons gemaakt.
Terecht vroegen we ons af wat wij hier nu aan het beoordelen waren. Persoonlijkheid of verworven vaardigheden? De krampachtigheid van het systeem? Of misschien toch onszelf? Want confronterend was dit gesprek zeker.

We konden haar uiteindelijk blij maken. Met een zeldzaam hoog cijfer.

You may also like...