De Directeur

Altaar

Foto: Altaar - 2012 ferrie = differentieel Creative Commons BY-NC-SA 3.0 http://dailym.net

Na alle verhalen in de media over het (dis)functioneren van directeuren (Vestia, COA), doe ik er nog een schepje bovenop. Een gedrag dat iedereen in de organisatie als ‘normaal’ bestempelt, maar waar uiteindelijk een externe voor ingehuurd moet worden om de effecten daarvan de baas te worden.

Ik was met een grote groep medewerkers in gesprek over hun individuele plek en bijdrage in het team. Toen opeens de deur openzwaaide en onverwacht de directeur binnenstapte. Het gesprek viel direct stil en alle ogen waren op hem gericht. Hij bleef in de deuropening staan, keek rond wie hij moest hebben en begon tegen verschillende mensen een gesprek of maakte daarmee een afspraak. Ik was verrast en wilde een opmerking maken over zijn inbreuk. Maar ik werd genegeerd, net zoals de rest van het team.
Uiteindelijk vertrok de directeur zoals hij gekomen was: geen excuses, geen bedankje, geen knikje, geen gedag. Een heel normale situatie, begreep ik later.

Dan verbaast het mij helemaal niet dat ik later hoorde dat het sociale deel van zijn functie als directeur “niet zijn interesse heeft”. En zo kan het gebeuren dat medewerkers die al vele jaren deel uit maken van hetzelfde team elkaar nog nooit hebben gesproken. Met alle gevolgen van dien.

You may also like...